Business for Breakfast©
Späť na Blog

Čím môžete ako člen klubu BforB pomáhať ostatným členom ?

Okrem získavania nových podnetov z nevyčerpateľnej studnice informácií vo vašom klube BforB by ste mali aj vy sami prispieť svojou troškou do mlyna. Myslíte si, že nemáte ostatným členom čo ponúknuť ? Ste na omyle a my vás z neho radi vyvedieme v nasledujúcich riadkoch.


Stále nové poznatky

Ak režete vodným lúčom, ostatných členov v klube pravdepodobne nebude zaujímať uhol, pod ktorým sa dá rezať nejaká konkrétna súčiastka. Veľmi ich však môže zaujímať vývoj cien kovov, ktoré aj oni sami používajú pri výrobe iných súčiastok, no nemajú priamy kontakt na hutnícke firmy. Môžu tak svoju výrobu a nákup dielov prispôsobiť stúpajúcim alebo naopak klesajúcim cenám materiálov.

Know-how z vášho odboru

Marketér, účtovník alebo právnik dokáže pomôcť všetkým ostatným členom svojho klubu. Nejde však o jediné odvetvia, ktoré môžu priamo svojou činnosťou prispieť k rozvoju podnikania svojich kolegov z klubu. Práve vzťah odberateľ/dodávateľ rôznych tovarov a služieb je medzi členmi BforB najbežnejší.

Súkromné veci

Keď je jedným z členov klubu CEO jazykovej školy pre deti, hádajte, kam asi budú chodiť na hodiny jazyka deti ostatných členov? Opäť ide o vzájomnú pomoc, ktorá nesúvisí s podnikaním. Príkladov z praxe našich klubov sú stovky. Ak nájdete do vášho klubu majiteľa autodielne, určite zveríte servis svojho auta radšej jemu, než neznámemu servisu, kde vám môžu zaúčtovať nemalé poplatky alebo si v horšom prípade skopírujú váš kľúč a v noci si prídu pre auto.

Vlastná iniciatíva

Vyzvite ostatných členov vášho klubu na stretnutie 1na1. Zaujímajte sa o ich podnikanie a problémy. Odporučte im nového klienta, účtovníka, s ktorým ste spokojný, alebo inú službu, ktorú momentálne potrebujú a hľadajú. Nečakajte na podnety od ostatných členov, vlastnou aktivitou docielite oveľa viac.

Prečo to všetko robiť? V živote viac menej funguje pravidlo, že všetko sa vám raz vráti. Vás rady a odporúčania ostatným členom nič nestoja, no v konečnom dôsledku vám ich budú chcieť oplatiť. Ak sa rozhodnete vstúpiť do klubu len preto, aby ste si pomohli a na ostatných sa vykašlete, ostatní členovia na to prídu už po prvých stretnutiach. https://bforb.sk/kontakt