Business for Breakfast©
Späť na Blog

NAŠE KLUBY SÚ TERAZ ONLINE

V tejto výnimočnej a pre všetkých náročnej dobe sme tu pre našich členov ONLINE. Presunuli sme stretnutia podnikateľských klubov Business for Breakfast® z hotelov do počítačov, tabletov či mobilov v rámci Home office.


Spustili sme ONLINE kluby BforB!!! Naši členovia tak budú mať aj naďalej priestor pravidelne sa vidieť a počuť. Aj takto si môžeme vzájomne pomáhať a podporovať sa pri zvládaní tejto situácie.

Minulý týždeň sa ONLINE stretlo vyše 70 našich členov v 5 kluboch a pokračujeme ďalej aj tento týždeň. Zatiaľ sú naše stretnutia bez hostí, ale budeme postupne pripájať aj nových záujemcov o spoluprácu a networking z radov podnikateľov.

Chceme vás všetkých inšpirovať a podporovať v tejto neľahkej dobe. Prinášame výpis najzaujímavejších príspevkov našich členov z prvých ONLINE klubov:

TOP TIPY ČLENOV BFORB:

MUSÍME SA VZÁJOMNE PODRŽAŤ“

„VOLAJTE, KOMUNIKUJTE S KLIENTAMI“

„EŠTE VIAC KOMUNIKOVAŤ – AKE SÚ POTREBY KLIENTOV, AKO SA ZMENILI?“

„TREBA MAŤ NIELEN PLÁN B, ALE AJ C, D, E, F..“

„ROBÍME ROZVOJOVÉ PORADY“

„KEĎ SI MYSLÍTE, ŽE IDE O KONIEC SVETA, MOŽNO STAČÍ FĽAŠA VÍNA“

„VIAC DISCIPLÍNY“

„KEĎ MYSEL TO NEDÁVA, KEĎ DUŠA NEVIDÍ CESTU, POMÔŽE TELO“

„VEĽKÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ A ROZVÍJANIE TÍMOV“

„SLOVENSKÝ NÁROD JE ŠIKOVNÝ“

„TERAZ JE ČAS NA ONLINE MARKETING – CENY GOOGLE A FACEBOOK KLESLI NA POLOVICU“

„POSILNÍ SA NÁVYK NAKUPOVAŤ Z DOMU“

„TROŠKU SME ZLIEZLI DOLE Z MASLOWOVEJ PYRAMÍDY“

„DOBRE JE BYŤ PRIPRAVENÝ, NIE PREKVAPENÝ“

„ČAS VŠETKO VYRIEŠI“

„EXKLUZÍVNA DOBA NA RÚCANIE VŠETKÝCH PRESVEDČENÍ“

„BUĎME VIAC FLEXIBILNEJŠÍ“

„POZOR NA ŽELANIA. CHCEL SOM SVÄTÝ POKOJ, MÁM HO 2 TÝŽDNE A IDE MA Z TOHO KLEPNÚŤ“

BUSINESS FOR BREAKFAST® - TO SÚ:

  • PODNIKATEĽSKÉ KLUBY PRE VAŠU FIRMU - ODPORÚČANIA A REFERENCIE PRE VÁŠ BIZNIS - NOVÉ KONTAKTY PRE VÁS

Ak sa aj Vy chcete zapojiť do spolupráce s podnikateľmi, vzájomne sa obohatiť o užitočné rady, tipy a overené informácie, a najmä získať spoľahlivé kontakty, pošlite nám svoje údaje a my vás budeme kontaktovať: https://bforb.sk/kontaktný_formulár