Business for Breakfast©
Späť na Blog

Online versus Offline - alebo Technológie vs Vzťahy

Koľko máte k dispozícii telefónov, e-mailov, najrôznejších aplikácií na to, aby ste sa skontaktovali s rodinou, priateľmi, či obchodnými partnermi ?


A ako často sa s nimi kontaktujete OFFLINE, teda OSOBNE ? V dnešnej dobe je nevyhnutné využívať všetky ONLINE vymoženosti, ktoré máme k dispozícii. A je to aj pohodlné. Otázkou je, či sme si nezvykli až príliš na túto novú formu komunikácie a či aj vďaka tomu nezanedbávame osobné stretnutia. Pritom je všeobecne známe, že osobný kontakt nič nenahradí. Ak sa môžeme pozrieť partnerovi do očí, vnímať pritom vône, obrazy, materiál okolitého prostredia, atmosféru priestoru, tak máme celkom iné pocity a naša komunikácia dostáva diametrálne odlišný rozmer.

Ste zvyknutí prezentovať seba a svoju firmu osobne? Je to určite ťažšie ako poslať strohý e-mail s priloženou prezentáciou spoločnosti. Ale na druhej strane oveľa účinnejšie. Pri osobnej prezentácii môžeme používať aj neverbálnu komunikáciu, ktorú si určite nenatrénujeme s pomocou e-mailu, či telefonátu. Nadväzovanie a budovanie vzťahov – či už ide o osobné alebo pracovné vzťahy – má celkom inú kvalitu, ak ide o osobný kontakt. Pravidelným stretávaním sa OFFLINE so správnymi ľuďmi si vytvárame nadštandardné vzťahy, na základe ktorých potom ľahšie môžeme spolupracovať a ktorí nám skôr podajú pomocnú ruku, keď to budeme potrebovať.

A práve to je podstatou konceptu Business for Breakfast®. Spájame podnikateľov v našich podnikateľských kluboch, kde majú prirodzený priestor a možnosti nadväzovať a budovať vzťahy medzi sebou a podporovať tak svoje podnikanie. Samozrejme používame pri tom aj všetky vymoženosti ONLINE technológií, ale to najdôležitejšie prebieha OFFLINE.

.. na záver citát A. Einsteina:

Obávam sa dňa, kedy technológie predčia vzájomné ľudské vzťahy. To potom svet bude mať generáciu idiotov.