Business for Breakfast©
Späť na Blog

Šťastný, zdravý a úspešný ROK 2020 !!!

Juraj Bais, CEO, Business for Breakfast Slovakia


"Želám vám z celého srdca, aby sa vám v magickom roku 2020 splnili všetky vaše sny a túžby, aby ste úspešne zrealizovali všetky vaše plány, aby sa vám choroby a nešťastia vyhýbali, aby ste mali vždy pri sebe tých správnych ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť."

VÍZIA BFORB: "Vytvárať inovatívne obchodné networkingové prostredie, ktoré napomáha podnikateľom a firmám zvýšiť svoj potenciál prostredníctvom budovania hodnotnej siete zástupcov - ambasádorov."