Business for Breakfast©

BforB Rotunda

Prvý trnavský klub BforB sídli v zrekonštruovaných priestoroch kaviarne Rotunda Spiegelsaal, kde to "dýcha" históriou. Príbeh kultúrnej pamiatky záhradného pavilónu Rotundy Spiegelsaal sa začal písať už v roku 1791, keď ctihodný pán Jozef Skolonič požiadal mesto Trnava, aby mohol dostavať fi lagóriu (záhradný domček) vo svojej záhrade.

Vznik klubu: Feb 26, 2018
Manažér klubu: Silvia Holéczyová
Webová stránka: http://www.spiegelsaal.sk/
Adresa:
   Kalinčiakova 14
   Trnava
   91701
   Slovensko

Zdieľajte nás
Najbližšie klubové udalosti

Your Choice - jazykové služby, s.r.o.

Silvia Holéczyová | Jazykové služby

LEVITA, s.r.o.

Eva Ležovičová | Finančné poradenstvo

Ing. Ľuboš Minarovič -SPIEGELSAAL

Ľuboš Minarovič | Kaviareň

SWAN, a.s.

Michal Novotný | Telekomunikácie

Golf Trnava s.r.o.

Martin Richter | Golf